ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse gemeenteraad heeft de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. Deze verordening bevat regels die door burgers, ondernemers en bezoekers moeten worden nageleefd. De regels hebben onder meer betrekking op de openbare orde en het gebruik van de openbare ruimte. De algehele herziening van de APV was noodzakelijk omdat per 1 januari 2010 de Europese Dienstenrichtlijn voor alle lidstaten in Europa van kracht is geworden. Op basis van deze Dienstenrichtlijn is een groot aantal vergunningstelsels aangepast. Ook was herziening nodig vanwege ingetrokken wetten, wetswijzigingen alsmede aanpassing van gewijzigde wetsteksten. Daarnaast heeft in het kader van de deregulering (vermindering en vereenvoudiging van regelgeving) door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een opschoning van alle modelverordeningen plaatsgevonden. Hierdoor is een aantal vergunningstelsels afgeschaft. Ook is in deze nieuwe verordening opgenomen dat vergunningen of ontheffingen voor onbepaalde tijd gelden tenzij dit bij vergunning of ontheffing anders is geregeld of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet. De verordening is in zijn geheel te vinden op de website van de gemeente en ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur.