NIEUW-LEKKERLAND – De Omgevingsdienst Haaglanden heeft donderdag 12 april de ontheffing verleend die nodig is voor het bouwen van de nieuwbouwwijk op het voormalig terrein van VV Nieuw-Lekkerland. Wethouder Frank Meerkerk is enorm blij met het document: ‘Het heeft lang geduurd, maar er zijn geen procedurele belemmeringen meer. De verkoop kan nu heel snel beginnen.’ Op het voormalig voetbalterrein komen 114 woningen.

Het onderheien van woningen is gebruikelijk, maar in dit geval worden vanwege de minder draagkrachtige ondergrond ook de weg en trottoir in de wijk op een paalfundering gebouwd. Daarvoor was een speciale ontheffing nodig in het kader van de Provinciale Milieuverordening omdat de wijk in een grondwaterbeschermingsgebied verrijst.

Grote behoefte
Frank Meerkerk: “De behoefte aan nieuwe woningen is in Nieuw-Lekkerland heel groot. Daarom was het bijzonder vervelend dat de ontheffing op zich liet wachten. We willen dat mensen in Molenwaard kunnen blijven wonen en daarom moeten we woningen bouwen. Daar zet ik me dagelijks voor in en ik heb veel contact gehad met de Omgevingsdienst en provincie. Maar procedures vergen tijd en dat wringt soms.”

Kopen
Om geïnteresseerden ter wille te zijn opende ontwikkelaar Batenburg enige tijd geleden de website www.nuovavenezia.nl waar mensen zich vooruitlopend op de verkoop kunnen registreren.